contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum16-06-2018
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingOOSTERGO
PlaatsDokkum
ScheidsrechterZee, v.d. H.
1 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Pier Piersma EASTERLITTENS
Haye Jan Nicolay BRITSUM
2 Enno Kingma LEEUWARDEN
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
3 Peter van Zuiden TJERKWERD
Allard Hoekstra FRANEKER
Thomas van Zuiden BOLSWARD
4 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
5 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
6 Marten Bergsma MINNERTSGA
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Jan Schurer EASTEREIN
7 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Hylke Bruinsma MINNERTSGA
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
8 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE
9 Auke Boomsma MORRA
Marten Feenstra VROUWENPAROCHIE
Laas Pieter van Straten FEINSUM
10 Wierd Baarda DRONRYP
Tsjerk Elsinga DRONRYP

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers