contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum09-06-2018
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingNUT EN NOCHT
PlaatsDamwoude
ScheidsrechterSieperda, J.
1 Patrick van Dellen BERLTSUM
Hendrik Jan v.d. Velde WORKUM
Aloys Freitag MAKKUM FR
2 Peter van Zuiden TJERKWERD
Allard Hoekstra FRANEKER
Thomas van Zuiden BOLSWARD
3 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
4 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Hylke Bruinsma MINNERTSGA
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
5 Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Dirk-Yde Sjaarda EASTEREIN
Patrick Scheepstra FRANEKER
6 Elgar Boersma STIENS
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Klaas Pier Folkertsma WONS
7 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
8 Marten Bergsma MINNERTSGA
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Jan Schurer EASTEREIN
9 Enno Kingma LEEUWARDEN
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
10 Remmelt Bouma WEIDUM
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers