contact zoeken wedstrijden

PC Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 12 parturen.

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum23-08-2017
Tijd11:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingNIJE KRIICH
PlaatsWeidum
ScheidsrechterBergsma J.
Grond, M.O.W.
1 Joukje Kuperus OENTSJERK
Maaike Osinga FRANEKER
Iris van der Veen FRANEKER
2 Louise Krol EE
Imke van der Leest EASTEREIN
Sjanet Wijnia WOMMELS
3 Ilse Tuinenga BERLTSUM
Wiljo Sijbrandij LEEUWARDEN
Manon Scheepstra LEEUWARDEN
4 Anne Monfils KIMSWERD
Nynke Sijbrandij LEEUWARDEN
Marrit Zeinstra PEINS
5 Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Mariska Hoogland BITGUMMOLE
Melissa Rianne Hiemstra STIENS
6 Nicole Hempenius FRANEKER
Sandra Hofstra WJELSRYP
Harmke Siegersma BERLTSUM
7 Tineke Dijkstra WJELSRYP
Hermine Sytema DEINUM
Jeske de Boer LEEUWARDEN
8 Elly Hofman DRONRYP
Marte Altenburg GROU
Martzen Deinum WOMMELS
9 Jeanette Jansma DRONRYP
Sigrid de Jong BLAUWHUIS
Marije Hellinga DEINUM
10 Jildou Sweering FOLSGARE
Martine Tiemersma EASTEREIN
Jennie Terpstra MANTGUM
11 Sietske Okkema EASTEREIN
Marije Hiemstra EASTEREIN
Nynke Sinnema GROU
12 Marije van der Meer LEEUWARDEN
Klasine Huistra REDUZUM
Annelien Broersma LEEUWARDEN

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers