contact zoeken wedstrijden

PC Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 16 part

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum02-08-2017
Tijd09:30
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingP.C.
PlaatsFraneker
ScheidsrechterKooistra, A.B.
1 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Alle Jan Anema GROU
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
2 Elgar Boersma STIENS
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Willem Heeringa TZUMMARUM
3 Johan Diertens DRONRYP
Hyltje Bosma MAKKUM FR
Steven de Bruin FRANEKER
4 Durk Ennema SEXBIERUM
Pieter van der Schoot SEXBIERUM
Laas Pieter van Straten FEINSUM
5 Hendrik Tolsma LEEUWARDEN
Allard Hoekstra FRANEKER
Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE
6 Enno Kingma LEEUWARDEN
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
7 Peter van Zuiden TJERKWERD
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
8 Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Hendrik Jan v.d. Velde BOLSWARD
Thomas van Zuiden BOLSWARD
9 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
10 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Jouke Bosje LEEUWARDEN
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
11 Marten Bergsma MINNERTSGA
Dylan Drent HARLINGEN
Patrick Scheepstra FRANEKER
12 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Haye Jan Nicolay BRITSUM
13 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Pier Piersma EASTERLITTENS
Jan Schurer EASTEREIN
14 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Hillebrand Visser LEEUWARDEN
15 Auke Boomsma MORRA
Jelle Jaap Stiemsma LIOESSENS
Sip Jaap Bos ANJUM
16 Wierd Baarda DRONRYP
Marco de Groot FRANEKER
Douwe Anema STIENS

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers