contact zoeken wedstrijden

Rengers Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum16-07-2017
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingLKC SONNENBORGH
PlaatsLeeuwarden
ScheidsrechterWierstra, D.
1 Menno van Zwieten HEERENVEEN
Hylke Bruinsma MINNERTSGA
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS
2 Marten Bergsma MINNERTSGA
Dylan Drent HARLINGEN
Patrick Scheepstra FRANEKER
3 Auke Boomsma MORRA
Jelle Jaap Stiemsma LIOESSENS
Sip Jaap Bos ANJUM
4 Enno Kingma LEEUWARDEN
Renze Hiemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Hans Wassenaar LEEUWARDEN
5 Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Daniël Iseger LEEUWARDEN
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE
6 Peter van Zuiden TJERKWERD
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR
7 Bauke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE
Alle Jan Anema GROU
Hendrik Kootstra MINNERTSGA
8 Arnold Zijlstra TZUMMARUM
Pieter Jan Plat LEEUWARDEN
Haye Jan Nicolay BRITSUM
9 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Pier Piersma EASTERLITTENS
Jan Schurer EASTEREIN
10 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Jacob Klaas Haitsma WOMMELS
Hillebrand Visser LEEUWARDEN

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers