contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten A klasse

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum24-06-2017
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten A-klasse
VerenigingNUT EN NOCHT
PlaatsDamwoude
ScheidsrechterWier, van E.
1 Taeke Hofman DRONRYP
Wytze Wassenaar WIER
Lucas Postma DRONRYP
2 Wessel v.d. Woud GOUTUM
Albert Feenstra EXMORRA
Jasper Jager DRONRYP
3 Hidde Poelstra MINNERTSGA
Jelle Pieter van de Walt TZUMMARUM
Youri de Groot MENAAM
4 Gerrit Dijkstra ANJUM
Jort Norder FRANEKER
Mark Polstra MENAAM
5 Redmer Zaagemans WITMARSUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Dirk-Henk Kuipers ARUM
6 Gerard de Vries BITGUM
Jelle Cnossen BOLSWARD
Stefan van der Meer BAARD
7 Paul Dijkstra BITGUM
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Hessel de Ree REDUZUM
8 Wessel van Wier PEINS
Gerben de Boer GAAST
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers