contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Door elkaar loten Onbeperkt

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum13-08-2016
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingOEFENING KWEEKT KUNST
PlaatsBitgum
ScheidsrechterJoustra, W.A.
1 Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Johan Diertens DRONRYP
Wybren Postma INGELUM
2 Jan-Sjouke Weewer SEXBIERUM
Haye Jan Nicolay BRITSUM
Jan Schurer EASTEREIN
3 Jelte-Pieter Dijkstra HEERENVEEN
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Laas Pieter van Straten FEINSUM
4 Michiel Scheepvaart MAKKUM FR
Aloys Freitag MAKKUM FR
Ewald Seepma OOSTERNIJKERK
5 Robert Broeders RIED
Sil Leystra WESTHOEK
Riemer Hoekstra EE
6 Gerrit Winkel STIENS
Jelte Drijfhout POPPENWIER
Marco Lautenbach HERBAIJUM
7 Elgar Boersma STIENS
Jorrit van Smeden FRANEKER
Klaas Pier Folkertsma WONS
8 Arne Tigchelaar FRANEKER
Sander Kingma DRONRYP
Hillebrand Visser SCHETTENS
9 Willem van de Beek INGELUM
Lennart Adema MAKKUM FR
Frederik van der Meij BERLTSUM
10 Feiko Broersma LEEUWARDEN
Wierd Baarda DRONRYP
Jan Sipke Tuinman DRONRYP
11 Auke Boomsma MORRA
Tsjerk Elsinga WIJNALDUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers