contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum16-07-2016
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingWEZ WIS TSJOM
PlaatsTzum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Youri de Groot MENAAM
Gerard de Vries BITGUM
Redmer Zaagemans WITMARSUM
2 Dirk-Henk Kuipers ARUM
Taeke Hofman DRONRYP
Sytse Koree ANJUM
3 Sjoerd Keizer TZUMMARUM
Hedser Mud WERGEA
Ignas Dijkstra MANTGUM
4 Albert Feenstra EXMORRA
Jan Harmen Folkerts LOLLUM
Stefan van der Meer BAARD
5 Hielke Beijering HIJUM
Mark Polstra MENAAM
Lennard Feenstra FRANEKER
6 Sipco Greidanus WINSUM
Jan Sijtsma WOMMELS
Arjan Oevering HARLINGEN
7 Siard Bloemsma FRANEKER
Hessel Agema KOARNJUM
Lucas Postma DRONRYP
8 Michiel Anema ACHLUM
Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Libbe Mud WERGEA
9 Gerrit Dijkstra ANJUM
Jeroen de Boer SPANNUM
Jarno Hoonstra LEEUWARDEN
10 Jort Norder FRANEKER
Durk Hoogma BAARD
Patrick Kramer ARUM
11 Wytze Wassenaar WIER
Markus Heeringa REDUZUM
Geert Siegersma MINNERTSGA
12 Bouke Andries Boersma REDUZUM
Jelmer de Vries BITGUMMOLE
Ype Bert van der Logt MAKKUM FR
13 Jasper Jager DRONRYP
René de Haan FRANEKER
Nanne Rijpstra STIENS
14 Wytse Yntema WOMMELS
Bouke Willem Tuinman DRONRYP
Gerben Wierda GOENGA
15 Mike van den Berg GROU
Hidde Poelstra MINNERTSGA
Jasper de Boer SPANNUM

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers