contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

Wedstrijdlijst

Afdrukken
KNKB
TRES internet DJTS
Datum25-06-2016
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingNIJE MOED
PlaatsIJlst
ScheidsrechterClubscheidsrechter
1 Ype Bert van der Logt MAKKUM FR
Stefan van der Meer BAARD
Hidde Poelstra MINNERTSGA
2 Durk Hoogma BAARD
Hedser Mud WERGEA
Youri de Groot MENAAM
3 Paul Dijkstra BITGUMMOLE
Mike van den Berg GROU
Patrick Kramer ARUM
4 Gerrit Dijkstra ANJUM
Redmer Huitema JUTRIJP
Jan-Ytse van de Beek INGELUM
5 Mark Polstra MENAAM
Jelmer de Vries BITGUMMOLE
Jorrit Boersma SINT ANNAPAROCHIE
6 Arjen Talsma MANTGUM
Fokke Zwart MENAAM
Gerard de Vries BITGUM
7 Jelle Cnossen BOLSWARD
Wytse Yntema WOMMELS
Jorrit Sjoerdsma REDUZUM
8 Sytse Koree ANJUM
Evert Auke Hiemstra MENAAM
Thomas Jarno Miltenburg BOLSWARD
9 Jelger de Boer HOMMERTS
Jurjen Miedema HILAARD
Patrick Bosje FRANEKER
10 Lucas Postma DRONRYP
Redmer Zaagemans WITMARSUM
Lars Onrust MAKKUM FR
11 Jan Harmen Folkerts LOLLUM
Bouke Andries Boersma REDUZUM
Jorrit Tolsma ARUM
12 Jan Tijtsma ANJUM
Libbe Mud WERGEA
Ignas Dijkstra MANTGUM
13 Albert Feenstra EXMORRA
Arnout Meijer WOMMELS
Dirk-Henk Kuipers ARUM
14 Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Jeroen de Boer SPANNUM
Hessel de Ree REDUZUM
15 René de Haan FRANEKER
Werner Veenstra GROU
Johannes Sijbesma WOMMELS
16 Jasper Jager DRONRYP
Tjerk Kemper DRONRYP
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
17 Jelmer Dijkstra EXMORRA
Francisco de Boer DRONRYP
Jan Sijtsma WOMMELS
18 Taeke Hofman DRONRYP
Markus Heeringa REDUZUM
Michiel Anema ACHLUM
19 Jort Norder FRANEKER
Dooitze de Boer GAAST
Wessel Schraa WOMMELS
20 Bouke Willem Tuinman DRONRYP

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers