contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Afdeling max. 2 partuur per afdeling

Datum:14-07-2019
Tijd:10:00
Categorie:Heren 1e klasse
Soort:Afdeling
Vereniging:VvV KLAAS MUG
Plaats:Ried
Scheidsrechter:Anema C.
Aantal parturen: 18
Naam Vereniging
Chris Wassenaar  MINNERTSGA 
Jacob Wassenaar  MINNERTSGA 
Hylke Bruinsma  MINNERTSGA 
Hein Rodenhuis  VvV KLAAS MUG 
Robert Broeders  VvV KLAAS MUG 
Roel Pieter de Jong  VvV KLAAS MUG 
Jelmer v.d. Meer  VVV TZUMMARUM 
Jelle Pieter van de Walt  VVV TZUMMARUM 
Willem Heeringa  VVV TZUMMARUM 
Tom Gerard Cats  VVV MENAEM 
Youri de Groot  VVV MENAEM 
Tycho de Groot  VVV MENAEM 
Michiel Scheepvaart  MAKKUM 
Hendrik Jan v.d. Velde  MAKKUM 
Hyltje Bosma  MAKKUM 
Johan Diertens  SJIRK DE WAL 
Sybren Poelsma  SJIRK DE WAL 
Pieter van der Schoot  SJIRK DE WAL 
Bouke Willem Tuinman  SJIRK DE WAL 
Jasper Jager  SJIRK DE WAL 
Lucas Postma  SJIRK DE WAL 
Rienk Veltman  MAKKUM 
Lennart Adema  MAKKUM 
Klaas Pier Folkertsma  MAKKUM 
René de Haan  JAN BOGTSTRA 
Djurre Seerden  JAN BOGTSTRA 
Marco de Groot  JAN BOGTSTRA 
Gerard de Vries  OEFENING KWEEKT KUNST 
Paul Dijkstra  OEFENING KWEEKT KUNST 
Yannick Hielkema  OEFENING KWEEKT KUNST 
Redmer Zaagemans  PIM MULIER 
Mart van der Molen  PIM MULIER 
Frans Dooper  PIM MULIER 
André van Dellen  BERLIKUM 
Ruben Eijzenga  BERLIKUM 
Patrick van Dellen  BERLIKUM 
Otte Bruinsma  PIETER JELLEMA 
Niek Feenstra  PIETER JELLEMA 
Jolt Vollema  PIETER JELLEMA 
Geert Reitsma  BAERD 
Klaas Gerrit Meulenaar  BAERD 
Stefan van der Meer  BAERD 
Kjeld Heslinga  IN NIJ BEGJIN 
Erik Hoekstra  IN NIJ BEGJIN 
Hielke Beijering  IN NIJ BEGJIN 
Tseard Jukema  DE TWA DOARPEN/DIOS 
Bauke Postma  DE TWA DOARPEN/DIOS 
Jelte Visser  DE TWA DOARPEN/DIOS 
Germ Epema  WILLEM WESTRA 
Justin van Dijk  WILLEM WESTRA 
Dirk-Henk Kuipers  WILLEM WESTRA 
Corné Tuinenga  BERLIKUM 
Wytze Wassenaar  BERLIKUM 
Frederik van der Meij  BERLIKUM 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers