contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Afdeling

Datum:11-06-2017
Tijd:10:00
Categorie:Welpenjongens
Soort:Afdeling
Vereniging:IRNSUM
Plaats:Jirnsum
Scheidsrechter:Clubscheidsrechter
Aantal parturen: 14
Naam Vereniging
Jörgen Postma  ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT 
Rens Hoekstra  ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT 
Hjalmar Dijkstra  ST.ANNE/DRIE SPUL IS UT 
Fedde de Beer  HALLUM 
Eelco Meijer  HALLUM 
Jorrit Palma  WEZ WIS TSJOM 
Dytmar de Groot  WEZ WIS TSJOM 
Jelmar de Vries  WINSUM 
Jesse Greidanus  WINSUM 
Fedde Janzen  OEFENING KWEEKT KUNST 
Julian Klok  OEFENING KWEEKT KUNST 
Siedrick Tuinstra  OEFENING KWEEKT KUNST 
  SJIRK DE WAL 
Stijn Tolsma  SJIRK DE WAL 
Brent Jesse van Beem  SJIRK DE WAL 
Silvan Elzinga  BOLSWARD 
Edwin Arjen Yska  BOLSWARD 
Tymen Bijlsma  BOLSWARD 
Thomas Tolsma  WILLEM WESTRA 
Niek Bijma  WILLEM WESTRA 
Jimmy Adema  MINNERTSGA 
Siete Wassenaar  MINNERTSGA 
Sem Nagel  MINNERTSGA 
Daan Kooistra  WEZ WIS 
Jelke Veldhuis  WEZ WIS 
Jelmer de Boer  YN 'e LIJTE 
Lieuwe van der Kamp  YN 'e LIJTE 
Sander Zijlstra  YN 'e LIJTE 
Harmen-Jacob Postma  MEIINOAR IEN 
Hidde Jorritsma  MEIINOAR IEN 
Stijn Feenstra  EXMORRA 
Kyano van Swinden Koopmans  EXMORRA 
Hidde Reitsma  EXMORRA 
Jelte de Jong  VVV MENAEM 
Niels Miedema  VVV MENAEM 
Douwe Palsma  VVV MENAEM 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers