contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + herk

Aanmeldlijst

Datum04-08-2013
Tijd10:00
Categorie| Schooljongens A/B
SoortDoor elkaar loten
VerenigingV.v.V. TZUMMARUM
PlaatsTzummarum
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 49
Naam Woonplaats
   
Thomas Miedema  Grou 
Siard Bloemsma  Franeker 
Jort Norder  Franeker 
   
Wesley Vriesema  Minnertsga 
Gerard de Vries  Bitgum 
Evert Auke Hiemstra  Menaam 
   
   
René de Haan  Leeuwarden 
   
Wytze Wassenaar  Wier 
Stefan van der Meer  Baard 
Gerben de Boer  Exmorra 
Jens Visser  Minnertsga 
Jelle Pieter van der Walt  Sexbierum 
   
Menno van der Weide  Koarnjum 
Bouke Willem Tuinman  Dronryp 
Harmen Schuitmaker  Slappeterp 
Ype Bert van der Logt  Makkum fr 
   
Arnout Meijer  Wommels 
Alwin van der Weerdt  Makkum 
Corné Tuinenga  Berltsum 
Willem van Abbema  Schettens 
   
Jan Sijtsma  Wommels 
   
Jelmer Boomsma  Minnertsga 
Wieberen Bruinsma  Minnertsga 
   
Timen van Gelderen  Gauw 
Hessel Agema  Koarnjum 
Paul Dijkstra  Bitgum 
   
   
Thom Buwalda  Dronryp 
   
Libbe Mud  Wergea 
Gabe-Jan van Popta  Lollum 
Lars Onrust  Makkum fr 
Foeke Jan Raap  Raerd 
   
   
Jarno Hoonstra  Leeuwarden 
   
Lars Wijma  Makkum fr 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers