contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten verl. Ronde

Aanmeldlijst

Datum16-06-2012
Tijd10:00
Categorie| Schooljongens A/B
SoortDoor elkaar loten
Vereniging
PlaatsBritsum
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 57
Naam Woonplaats
Bouke Willem Tuinman  Dronryp 
   
   
Rense Sijbesma  Dronryp 
Libbe Mud  Wergea 
Thom Buwalda  Dronryp 
   
Jan-Sjouke Weewer  Bitgummole 
Roeland van der Ploeg  Ferwert 
Tom Gerard Cats  Menaam 
Fabian Noordhuis  Bolsward 
   
Djurre Seerden  Franeker 
   
Thomas Kleefstra  Boer 
Idsert Wijnja  Wommels 
Marc Burger  Witmarsum 
   
   
   
Lennard Feenstra  Franeker 
Hielke Beijering  Hijum 
Jouke Vlasbloem  Makkum fr 
Jolt Vollema  Peins 
Corn√© Tuinenga  Berltsum 
Jetze Lutzen Plantenga  Hijum 
Tsjeard Andries Weersma  Nijland 
Patrick van Dellen  Berltsum 
   
   
   
Gertjan Bootsma  Itens 
Mente de Boer  Nijland 
   
Sjoerd Smits  Britsum 
Yannick Hielkema  Bitgummole 
   
Francisco de Boer  Dronryp 
Marko Hoekstra  Woudsend 
   
Jan-Ytse van de Beek  Ingelum 
Lieuwe v.d. Werff  Koarnjum 
Sil Leystra  Westhoek 
Tycho de Groot  Menaam 
Jesper Bokma  Sint Jacobiparochie 
Boele Terpstra  Oosternijkerk 
   
Evert Auke Hiemstra  Menaam 
Sjaak Bakker  Achlum 
Edser Rijpstra  Stiens 
   
   
Simon Jan Mol  Niawier 
   
Gabe Sytema  Deinum 
Jan Tijtsma  Anjum 
Chris de Groot  Stiens 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers