contact zoeken wedstrijden

Okkema party Alle categorieën Vrije formatie Heren C

Aanmeldlijst

Datum16-07-2011
Tijd12:00
CategorieAlle categorieën
SoortVrije formatie
VerenigingEASTEREIN
PlaatsEasterein
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 21
Naam Woonplaats
Geert Dozeman  Hommerts 
   
Joop van der Goot  Hommerts 
   
Jappie Wijnia  Wommels 
Wichard Deinum  Wommels 
Klaas Pompstra  Easterein 
Hans Kooistra  Easterein 
Simon Kingma  Easterein 
   
Roel Sijbesma  Easterein 
Tom Veldman  Easterein 
   
Robert Sijbesma  Easterein 
Gert Jan Hiemstra  Easterein 
Gep Bakker  Easterein 
Mebius de Boer  Easterein 
   
Yme Hiemstra  Tjalleberd 
Jaap Jelle v.d. Goot  Scharnegoutum 
Ludy Limburg  Delfstrahuizen 
Sipke Hiemstra  Easterein 
Ype Tiemersma  Easterein 
Tjeerd Dijkstra  Easterein 
   
Hendrik Okkema  Easterein 
Tjerk Okkema  Easterein 
Danny Roos  Easterein 
Stefan van der Weg  Wommels 
Stefan van Krimpen  Easterein 
   
   
Doede Rients Okkema  Easterein 
Arjan Hallema  Easterein 
   
Ewout de Boer  Wommels 
Bokke van der Brug  Weidum 
Klaas Sikke v.d. Brug  Tzum 
Lieuwe Jan van der Brug  Bitgummole 
Marco Hoekstra  Easterein 
Anne Bakker  Easterein 
Douwe Durk Reitsma  Easterein 
Eduard Witteveen  Reahus 
René Velzen  Easterein 
Watse Zeinstra  Itens 
Abe Jan Stegenga  Easterein 
Hendricus Tacoma  Wommels 
Peter Sijbesma  Easterein 
Tymen Dijkstra  Easterein 
Tom Couperus  Easterein 
Jan Vellinga  Easterein 
   
Anco Elgersma  Dedgum 
Marten Faber  Easterein 
Rommert Politiek  Wommels 
Bertus Bootsma  Wommels 
Sybrand van der Wey  Wommels 
Freerk Terwisscha van Scheltinga  Scharnegoutum 
Sibe Wijbrandi  Sneek 
Hotze Jellema  Easterein 
   
   

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers