contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten herkansing

Aanmeldlijst

Datum28-08-2011
Tijd10:00
CategorieJongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingNUT EN NOCHT
PlaatsDamwald
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 35
Naam Woonplaats
   
Remco Dijkstra  Berltsum 
Noa van Gils  Dronryp 
   
Simon Brolsma  Tzummarum 
Doede Rients Okkema  Easterein 
Patrick Nauta  Berltsum 
Marten Bergsma  Minnertsga 
Tjitte Folkertsma  Makkum 
   
Wierd Baarda  Dronryp 
Sander Kingma  Dronryp 
Sander Hoekstra  Tzum 
   
Sieb Driessen  Minnertsga 
Richard Tamminga  Hurdegaryp 
Andr√© van Dellen  Berltsum 
Jacob van der Bos  Holwerd 
   
   
   
Sybren Blanksma  Leeuwarden 
Jelte Drijfhout  Poppenwier 
   
Pieter de Vries  Wommels 
Marco de Graaf  Wommels 
Sjoerd Rijpkema  Delft 
   
Harm Smit  Reduzum 
   
Emiel Wijma  Makkum fr 
   
Erwin Zijlstra  Easterlittens 
Jan Jetse Visser  Menaam 
Willem Rondon  Berltsum 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers