contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten A klasse 3 tallen

Aanmeldlijst

Datum17-07-2011
Tijd11:00
CategorieSchooljongens
SoortDoor elkaar loten A-klasse
Vereniging'T CENTRUM
PlaatsOude Leije
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 24
Naam Woonplaats
   
Wybren Postma  Ingelum 
   
Remco Schiphof  Sint Jacobiparochie 
Klaas Pier Folkertsma  Makkum 
   
Joran Gerbranda  Franeker 
Jisse Kemper  Berltsum 
Gerrit Winkel  Stiens 
Laas Pieter van Straten  Feinsum 
Ruben Eijzenga  Berltsum 
Evert Pieter Tolsma  Winsum fr 
Jimmy Geertsma  Dronryp 
Dirjan Bouma  Grou 
Simen Bootsma  Makkum fr 
Rémon Tie Bouma  Easterein 
Pieter Sijtsma  Wommels 
Wiebe Dijkstra  Anjum 
Marco de Groot  Franeker 
   
Kevin Jordi Hiemstra  Leeuwarden 
Nick Leistra  Harlingen 
Jehannes Gietema  Akkrum 
Rykhelt Smink  Baaium 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers