contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten herkansing

Aanmeldlijst

Datum21-05-2011
Tijd10:00
Categorie| Schooljongens A/B
SoortDoor elkaar loten
VerenigingKV MINNERTSGA
PlaatsMinnertsga
ScheidsrechterClubscheidsrechter,
Aantal deelnemers / parturen: 47
Naam Woonplaats
Klaas Pier Folkertsma  Makkum 
Joran Gerbranda  Franeker 
Ruben Eijzenga  Berltsum 
   
Auke Boomsma  Morra 
   
Sjoerd Smits  Britsum 
   
Rense Sijbesma  Dronryp 
   
   
   
Justin Haarsma  Harlingen 
Jesper Bokma  Sint Jacobiparochie 
   
   
   
   
Habtamu Emke de Hoop  Wommels 
Gertjan Bootsma  Itens 
Pieter Sijtsma  Wommels 
Nick Leistra  Harlingen 
Jetze Lutzen Plantenga  Hijum 
   
   
Piter van der Ploeg  Holwerd 
Jan-Sjouke Weewer  Bitgummole 
Wiebe Dijkstra  Anjum 
Lex Potma  Hommerts 
   
Sjoerd Visser  Holwerd 
Wybren Postma  Ingelum 
Robert Broeders  Ried 
Hidde Smidt  Bornwird 
Anton Born  Berltsum 
Niels Terpstra  Berltsum 
Kevin Jordi Hiemstra  Leeuwarden 
Thomas Kleefstra  Boer 
Edwin Miedema  Peins 
Sil Leystra  Westhoek 
   
   
   
Wessel Miedema  Berltsum 
   
Wieger Nutte Visser  Anjum 
   

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers