contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten del

Aanmeldlijst

Datum19-07-2010
Tijd11:00
Categorie| Heren 2e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingMAKKUM
PlaatsMakkum
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 34
Naam Woonplaats Voorkeurfunctie
Peter de Boer  Ryptsjerk   
Daniel Kleiterp  Heerenveen   
Hyltje Bosma  Makkum fr   
Hillebrand Visser  Leeuwarden   
Pieter van Althuis  Deinum   
Andries Smink  Makkum fr   
Michiel Scheepvaart  Makkum fr   
Elgar Boersma  Stiens   
Michel v.d. Veen  Franeker   
Robert Rinia  Arum   
Hendrik Jan v.d. Velde  Makkum   
Jan Hof  Franeker   
Ane Jan Knol  Bolsward   
Jorn Adema  Makkum fr   
Lennart Adema  Makkum fr   
     
Marcus Frietema  Limmen   
     
Age Sikma  Aldtsjerk   
Jelte-Pieter Dijkstra  Wommels   
Bauke Dijkstra  Easterein   
Rienk Jelle Hibma  Lollum   
Sytse Hibma  Schettens   
Pieter Vogels  Sneek   
Steven van Gorssel  Makkum fr   
Sip Jaap Bos  Dokkum   
Feiko Broersma  Leeuwarden   
Sander Rinia  Makkum fr   
Thomas van Zuiden  Bolsward   
René Anema  Balk   
Marinus Grond  Houten   
Redmer Strikwerda  Bolsward   
Roel Hoekstra  Ternaard   
Roel Venema  Bolsward   

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Mobiliteitspartners

Suppliers