contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Uitnodiging

Aanmeldlijst

Datum18-07-2009
Tijd10:00
CategorieSchooljongens
SoortUitnodiging
VerenigingDE KEATSEBAL
PlaatsWijnaldum
Scheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 24
Naam Woonplaats
Jelle Attema  Makkum 
Pieter van der Schoot  Sexbierum 
   
Erwin Zijlstra  Easterlittens 
Mart van der Molen  Witmarsum 
Wierd Baarda  Dronryp 
Marten Bergsma  Minnertsga 
Patrick Nauta  Berltsum 
Arjen van der Zee  Goenga 
Sieb Driessen  Minnertsga 
   
Doede Rients Okkema  Easterein 
   
Remmelt Bouma  Weidum 
   
Remco Dijkstra  Berltsum 
Jesper de Groot  Sint Annaparochie 
Gerrit Scharringa  Wjelsryp 
   
Bouke Fopma  Wommels 
Emiel Wijma  Makkum fr 
Jelle de Vries  Wommels 
Herre de Vries  Minnertsga 
Richard Tamminga  Zuidhorn 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers