contact zoeken wedstrijden

Jong Seunen Schooljongens Door elkaar loten

Aanmeldlijst

Datum23-08-2008
Tijd10:00
CategorieSchooljongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingEENDRACHT
PlaatsHarlingen
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 47
Naam Woonplaats
   
Andries Jensma  Groningen 
   
Jordy Miedema  Sint Annaparochie 
Jelle Scharringa  Leeuwarden 
Jan Bauke Tolsma  Arum 
Jelle Attema  Makkum 
Jan Sipke Tuinman  Berltsum 
Hendrik Bouwhuis  Bolsward 
Ramon Hoogerhuis  Franeker 
Kees van der Schoot  Sexbierum 
Albert-Douwe Spoelman  Deinum 
Willem Heeringa  Tzummarum 
Jan Schurer  Easterein 
Johannes van der Veen  Pietersbierum 
Jelte Vis  Arum 
Enno Kingma  Leeuwarden 
   
Remco Kuperus  Dronryp 
Meindert Attema  Workum 
   
Jesse van der Molen  Witmarsum 
   
Tjitse Ben Hoekstra  Harlingen 
Jelle de Vries  Wommels 
   
Jesper de Groot  Sint Annaparochie 
Kars Zeinstra  Franeker 
   
Willem Miedema  Achlum 
   
Allard Hoekstra  Franeker 
   
Arjen van der Zee  Goenga 
   
Geart Jan Karsten  Leeuwarden 
Frans Dooper  Witmarsum 
   
   
Jan Friso Bruinsma  Wommels 
Jacob van der Bos  Holwerd 
   
Lars Breeuwsma  Nijland 
   
   
   
Wietse Fopma  Wommels 

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers