contact zoeken wedstrijden

Heren 50+ Door elkaar loten B-klasse + herkansing

Aanmeldlijst

Datum18-07-2020
Tijd10:00
CategorieHeren 50+
SoortDoor elkaar loten
VerenigingHALD MOED
PlaatsJorwert
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 35
Naam Woonplaats Voorkeurfunctie
Piet de Groot  MIDLUM 
Harmen Tjalling Holwerda  WOUDSEND 
Sipke Hiemstra  EASTEREIN 
Bauke Posthuma  FOLSGARE 
Hans Diekman  AUGUSTINUSGA 
Jan Buitenga  SINT NICOLAASGA 
Hendrik Eringa  SPANNUM 
Age van der Goot  GOENGA 
Johan v.d. Veen  OENTSJERK 
Jan Reitsma  MANTGUM 
Simon de Groot  MIDLUM 
Wybren v.d. Woud  LEEUWARDEN 
Gerrie Otter  GOUTUM 
Maikel Versnel  SINT ANNAPAROCHIE 
Gerke Draaistra  STIENS 
Tjeerd Bouma  LEEUWARDEN 
Henk Porte  LEEUWARDEN 
Siebe van Loon  HEERENVEEN 
Anne Brouwer  WOMMELS 
Lieuwe Althof  STIENS 
Johannes de Graaf  WOMMELS 
Jochum de Vries  WIUWERT 
Eddy Sjollema  HARLINGEN 
Jelle de Boer  WOMMELS 
Ferdinand v.d. Werf  JOURE 
Germ Hallema  JORWERT 
Joop Bootsma  REAHUS 
Bram Koning  JELLUM 
Douwe Leijenaar  BOLSWARD 
Jan Feenstra  WINSUM FR 
Sikke Koster  DOKKUM 
Johannes Monsma  BURGWERD 
Peter Tolsma  REDUZUM 
Henk Mulder  DRONRYP 
Jan de Jong  MENAAM 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers