contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Vrije formatie + herk.

Aanmeldlijst

Datum20-07-2019
Tijd11:00
CategorieSchooljongens
SoortVrije formatie
VerenigingST.ANNE/DRIE SPUL IS UT
PlaatsSt. Annaparochie
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 10
Naam Woonplaats
Iwan Hiddinga  SINT ANNAPAROCHIE 
Menno Johnson  KIMSWERD 
Jan-Tymen Eisma  FRANEKER 
Jelmer Foppe Drijfhout  POPPENWIER 
Sjouke Beimers  BITGUMMOLE 
Jan Bandstra  OOSTERNIJKERK 
Redmer Wiersma  EASTEREIN 
Harmen Zuidema  LEEUWARDEN 
Otte Algra  LEEUWARDEN 
Jurre Reitsma  EXMORRA 
Matthys Renema  HEEG 
Stijn Vincken  SPANNUM 
Stijn Scheffer  SEXBIERUM 
Nick van der Walt  SEXBIERUM 
Jelvin Kaper  SINT ANNAPAROCHIE 
Pieter den Breejen  ARUM 
Bjorn Idsardi  DRONRYP 
Sybrand Veldhuis  RAERD 
Luuk Zwaagstra  MAKKUM FR 
Brent Timmerman  DRONRYP 
Marten Daaf Alkemade  DRONRYP 
Sjoerd van der Schaar  OUDE BILDTZIJL 
Martin Tjepkema  OUDE BILDTZIJL 
Jorrit Palma  TZUM 
Ate Schaap  TIRNS 
Milan van der Weg  WOMMELS 
Jesse van der Heide  ARUM 
Jens Kooistra  RAERD 
Brent Jesse van Beem  DRONRYP 
Jaimy Koel  HARLINGEN 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers