contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Door elkaar loten

Aanmeldlijst

Datum08-09-2019
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingFOARUT
PlaatsMarssum
ScheidsrechterAnema C.
Aantal deelnemers / parturen: 26
Naam Woonplaats
Bauke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Dylan Drent  HARLINGEN 
Hendrik Kootstra  MINNERTSGA 
Hans Wassenaar  LEEUWARDEN 
Willem Heeringa  TZUMMARUM 
Tjisse Steenstra  BITGUMMOLE 
Taeke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Gert-Anne van der Bos  MANTGUM 
Laas Pieter van Straten  FEINSUM 
Hyltje Bosma  MAKKUM FR 
Pieter Jan Leijenaar  EXMORRA 
Auke Boomsma  MORRA 
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Gerrit Jan Duiven  HIDAARD 
Lennart Adema  MAKKUM FR 
Jelle Scharringa  WJELSRYP 
Menno van Zwieten  HEERENVEEN 
Kees van der Schoot  LEEUWARDEN 
Erwin Zijlstra  EASTERLITTENS 
Jelle Attema  IDSEGAHUIZUM 
Jelte Visser  SEXBIERUM 
Marten Bergsma  MINNERTSGA 
Renze Hiemstra  DEINUM 
Remmelt Bouma  WEIDUM 
Johannes van der Veen  PIETERSBIERUM 
Patrick Scheepstra  FRANEKER 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers