contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Van Aisma dagen

Aanmeldlijst

Datum24-08-2019
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingOEFENING KWEEKT KUNST
PlaatsBitgum
ScheidsrechterWinkel, J.
Aantal deelnemers / parturen: 31
Naam Woonplaats
   
   
Bauke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Hendrik Kootstra  MINNERTSGA 
Auke Boomsma  MORRA 
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Laas Pieter van Straten  FEINSUM 
Evert Pieter Tolsma  WINSUM FR 
Gert-Anne van der Bos  MANTGUM 
Taeke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Tjisse Steenstra  BITGUMMOLE 
Willem Heeringa  TZUMMARUM 
Haye Jan Nicolay  BRITSUM 
Dylan Drent  HARLINGEN 
Pier Piersma  EASTERLITTENS 
Tsjerk Elsinga  DRONRYP 
Menno van Zwieten  HEERENVEEN 
Kees van der Schoot  LEEUWARDEN 
Erwin Zijlstra  EASTERLITTENS 
Jelte-Pieter Dijkstra  WOMMELS 
Allard Hoekstra  FRANEKER 
Hyltje Bosma  MAKKUM FR 
Thomas van Zuiden  BOLSWARD 
Johannes van der Veen  PIETERSBIERUM 
Remmelt Bouma  WEIDUM 
Jelte Visser  SEXBIERUM 
Marten Bergsma  MINNERTSGA 
Renze Hiemstra  DEINUM 
Hans Wassenaar  LEEUWARDEN 
Enno Kingma  LEEUWARDEN 
Pieter Jan Plat  LEEUWARDEN 
Sjoerd de Jong  LEEUWARDEN 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers