contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum28-07-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingSLA RAAK
PlaatsIngelum
ScheidsrechterZee, v.d. H.
Aantal deelnemers / parturen: 10
Naam Woonplaats
Simon Zijlstra  EASTERLITTENS 
Jelle Scharringa  WJELSRYP 
Paulus Yde Walda  WJELSRYP 
Corné Tuinenga  BERLTSUM 
Wiebe Wessel Bos  DOKKUM 
Gjalt Sjirk de Groot  MANTGUM 
Lieuwe v.d. Werff  KOARNJUM 
Sjoerd Smits  BRITSUM 
Riemer Hoekstra  EE 
Bouke Willem Tuinman  DRONRYP 
René de Haan  FRANEKER 
Yannick Hielkema  BITGUM 
Johannes van der Veen  PIETERSBIERUM 
Sip Jaap Bos  GRONINGEN 
Tsjerk Elsinga  DRONRYP 
Gerrit Jan Duiven  HIDAARD 
Hendrik Bouwhuis  BOLSWARD 
Leon Bekema  BOLSWARD 
André van Dellen  BERLTSUM 
Bauke Dijkstra  EASTEREIN 
Jouke Bosje  LEEUWARDEN 
Johan Diertens  DRONRYP 
Kevin Jordi Hiemstra  KOARNJUM 
Lennart Adema  MAKKUM FR 
Paul Dijkstra  BITGUM 
Hendrik Jan v.d. Velde  MAKKUM 
Stefan van der Meer  BAARD 
Wierd Baarda  DRONRYP 
Marco de Groot  FRANEKER 
Roel Pieter de Jong  RIED 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers