contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten + herk

Aanmeldlijst

Datum21-07-2019
Tijd10:00
CategoriePupillenjongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingOEFENING KWEEKT KUNST
PlaatsBitgum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 33
Naam Woonplaats
Jesse Vrieswijk  SWICHUM 
Lars Tijssen  REDUZUM 
Bauke Jetze Kalsbeek  STIENS 
Hjalmar Dijkstra  SINT ANNAPAROCHIE 
Rimar van der Schaaf  BITGUM 
Fedde Janzen  BITGUM 
Jelle Jan Dijkstra  MORRA 
Jelmar de Vries  WINSUM FR 
Jelke Veldhuis  RAERD 
Riemer Postma  INGELUM 
Kyano van Swinden Koopmans  EXMORRA 
Jort de Kroon  DRONRYP 
Rudmer Faber  ACHLUM 
Dennis Bida  DRONRYP 
Jurre Dijkstra  MENAAM 
Jesse v.d. Wal  WITMARSUM 
Sido Polet  HALLUM 
Lourens Buwalda  SCHETTENS 
Rens Hoekstra  SINT ANNAPAROCHIE 
Jille Jongsma  DAMWALD 
Tyme Jonker  MANTGUM 
Edwin Arjen Yska  BOLSWARD 
Stijn Feenstra  EXMORRA 
Johan Gaastra  KUBAARD 
Harmen-Jacob Postma  WAAKSENS 
Hidde Jorritsma  LOLLUM 
Elias Winter  HIJUM 
Thijs Lanting  SCHARNEGOUTUM 
Teun Westgeest  WITMARSUM 
Erik de Boer  MENAAM 
Kees Sonnema  ANJUM 
Martijn Mossel  RINSUMAGEAST 
Johannes de Boer  HOMMERTS 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers