contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Vrije formatie onbep

Aanmeldlijst

Datum21-07-2019
Tijd11:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortVrije formatie
VerenigingHET OOSTEN
PlaatsWergea
ScheidsrechterWieren, van L.
Aantal deelnemers / parturen: 17
Naam Woonplaats
Ilse Tuinenga  FRANEKER 
Sjanet Wijnia  WOMMELS 
Manon Scheepstra  LEEUWARDEN 
Tineke Dijkstra  WJELSRYP 
Sandra Hofstra  WJELSRYP 
Louise Krol  EE 
Fenna Kramer  WINSUM FR 
Margriet Miedema  BERLTSUM 
Kim Dijkstra  GRONINGEN 
Anne Berber Zeinstra  LEEUWARDEN 
Jeska Terpstra  EASTEREIN 
Martzen Deinum  WOMMELS 
Anne Monfils  GRONINGEN 
Margriet Bakker  EASTERLITTENS 
Harmke Siegersma  BERLTSUM 
Akkelyna de Haan  WIER 
Miranda Scheffer  MENAAM 
Mintje Meintema  DRONRYP 
Serena Hovenga  MARSUM 
Lobke Vlasbloem  MAKKUM FR 
Aluca Bouma  GROU 
Andrea Kroes  GAUW 
Sigrid de Jong  BLAUWHUIS 
Marije Hellinga  DEINUM 
Roelie Kroondijk  EASTEREIN 
Klasine Huistra  REDUZUM 
Annelien Broersma  LEEUWARDEN 
Jildou Sweering  FOLSGARE 
Lotte Delgrosso  MARSUM 
Jennie Terpstra  MANTGUM 
Boukje Houtsma  GRONINGEN 
Anna Rixt Iedema  MENAAM 
Joanne Elise Broeders  RIED 
Annet de Haan  SINT ANNAPAROCHIE 
Amarins de Groot  MANTGUM 
Hendrieke van der Schoot  SEXBIERUM 
Jeanette Jansma  DRONRYP 
Jannica van der Ploeg  STIENS 
Corina de Vries  MENAAM 
Sietske Okkema  EASTEREIN 
Anouk Tolsma  DRONRYP 
Rixt Wijnia  WOMMELS 
Wybrig Bakker  TERSOAL 
Hiske Zeinstra  GRONINGEN 
Melissa Rianne Hiemstra  STIENS 
Hester Zijlstra  BERLTSUM 
Anke Winkel  DRONRYP 
Simona Kootstra  MINNERTSGA 
Nynke Sijbrandij  LEEUWARDEN 
Imke van der Leest  EASTEREIN 
Marrit Zeinstra  GRONINGEN 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers