contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum21-07-2019
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingLKC SONNENBORGH
PlaatsLeeuwarden
ScheidsrechterSieperda, J.
Sweering, H.
Aantal deelnemers / parturen: 10
Naam Woonplaats
Bouke Willem Tuinman  DRONRYP 
René de Haan  FRANEKER 
Yannick Hielkema  BITGUM 
Bauke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Dylan Drent  HARLINGEN 
Hendrik Kootstra  MINNERTSGA 
Jelle Attema  IDSEGAHUIZUM 
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Patrick Scheepstra  FRANEKER 
Gert-Anne van der Bos  MANTGUM 
Taeke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Tjisse Steenstra  BITGUMMOLE 
Johannes van der Veen  PIETERSBIERUM 
Sip Jaap Bos  GRONINGEN 
Tsjerk Elsinga  DRONRYP 
Marten Bergsma  MINNERTSGA 
Renze Hiemstra  DEINUM 
Hans Wassenaar  LEEUWARDEN 
André van Dellen  BERLTSUM 
Bauke Dijkstra  EASTEREIN 
Jouke Bosje  LEEUWARDEN 
Jelte-Pieter Dijkstra  WOMMELS 
Allard Hoekstra  FRANEKER 
Thomas van Zuiden  BOLSWARD 
Menno van Zwieten  HEERENVEEN 
Kees van der Schoot  LEEUWARDEN 
Erwin Zijlstra  EASTERLITTENS 
Enno Kingma  LEEUWARDEN 
Pieter Jan Plat  LEEUWARDEN 
Sjoerd de Jong  LEEUWARDEN 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers