contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum20-07-2019
Tijd11:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingMAKKUM
PlaatsMakkum
ScheidsrechterHoutsma, D.
Aantal deelnemers / parturen: 8
Naam Woonplaats
Ilse Tuinenga  FRANEKER 
Sjanet Wijnia  WOMMELS 
Manon Scheepstra  LEEUWARDEN 
Tineke Dijkstra  WJELSRYP 
Sandra Hofstra  WJELSRYP 
Louise Krol  EE 
Anne Monfils  GRONINGEN 
Margriet Bakker  EASTERLITTENS 
Harmke Siegersma  BERLTSUM 
Roelie Kroondijk  EASTEREIN 
Klasine Huistra  REDUZUM 
Annelien Broersma  LEEUWARDEN 
Jildou Sweering  FOLSGARE 
Lotte Delgrosso  MARSUM 
Jennie Terpstra  MANTGUM 
Annet de Haan  SINT ANNAPAROCHIE 
Amarins de Groot  MANTGUM 
Hendrieke van der Schoot  SEXBIERUM 
Sietske Okkema  EASTEREIN 
Anouk Tolsma  DRONRYP 
Rixt Wijnia  WOMMELS 
Nynke Sijbrandij  LEEUWARDEN 
Imke van der Leest  EASTEREIN 
Marrit Zeinstra  GRONINGEN 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers