contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum20-07-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingST.ANNE/DRIE SPUL IS UT
PlaatsSt.Annaparochie
ScheidsrechterJong, de M.
Aantal deelnemers / parturen: 10
Naam Woonplaats
Lieuwe v.d. Werff  KOARNJUM 
Sjoerd Smits  BRITSUM 
Riemer Hoekstra  EE 
Remmelt Bouma  WEIDUM 
Jelte Visser  SEXBIERUM 
Willem Heeringa  TZUMMARUM 
Simon Zijlstra  EASTERLITTENS 
Jelle Scharringa  WJELSRYP 
Paulus Yde Walda  WJELSRYP 
Auke Boomsma  MORRA 
Marten Feenstra  VROUWENPAROCHIE 
Laas Pieter van Straten  FEINSUM 
Paul Dijkstra  BITGUM 
Hendrik Jan v.d. Velde  MAKKUM 
Stefan van der Meer  BAARD 
Youri de Groot  MENAAM 
Djurre Seerden  FRANEKER 
Pieter Jan Leijenaar  EXMORRA 
Haye Jan Nicolay  BRITSUM 
Pier Piersma  EASTERLITTENS 
Evert Pieter Tolsma  WINSUM FR 
Corné Tuinenga  BERLTSUM 
Wiebe Wessel Bos  DOKKUM 
Gjalt Sjirk de Groot  MANTGUM 
Patrick van Dellen  BERLTSUM 
Jelle Cnossen  BOLSWARD 
Klaas Pier Folkertsma  MAKKUM 
Johan Diertens  DRONRYP 
Kevin Jordi Hiemstra  KOARNJUM 
Lennart Adema  MAKKUM FR 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers