contact zoeken wedstrijden

Junioren Door elkaar loten Rengersdag

Aanmeldlijst

Datum19-07-2019
Tijd16:30
CategorieJunioren
SoortDoor elkaar loten
VerenigingLKC SONNENBORGH
PlaatsLeeuwarden
ScheidsrechterBergsma J.
Aantal deelnemers / parturen: 35
Naam Woonplaats
Hielke Beijering  HIJUM 
Riemer Hoekstra  EE 
Lieuwe v.d. Werff  KOARNJUM 
Kevin Jordi Hiemstra  KOARNJUM 
Auke Boomsma  MORRA 
Wessel v.d. Woud  GOUTUM 
Wytze Wassenaar  WIER 
Keimpe Brander  HEEG 
Albert Feenstra  EXMORRA 
Jesper Tolsma  REDUZUM 
Wessel Hilverda  WINSUM FR 
Habtamu Emke de Hoop  WOMMELS 
Wessel Miedema  BERLTSUM 
Edser Rijpstra  STIENS 
Wessel Schraa  WOMMELS 
Paul Dijkstra  BITGUM 
Gerwin Dijkstra  ANJUM 
Gerard de Vries  BITGUM 
Corné Tuinenga  BERLTSUM 
Youri de Groot  MENAAM 
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Klaas Jan Oosterbaan  SCHARNEGOUTUM 
Harmen Schuitmaker  SLAPPETERP 
Pieter Jan Leijenaar  EXMORRA 
Lucas Postma  DRONRYP 
Julian Faber  BOLSWARD 
Gerben de Boer  GAAST 
Roel Pieter de Jong  RIED 
Gjalt Sjirk de Groot  MANTGUM 
Christiaan Stremler  EXMORRA 
Patrick van Dellen  BERLTSUM 
Sjoerd Smits  BRITSUM 
Remco Schiphof  SINT JACOBIPAROCHIE 
Sytse Koree  ANJUM 
Ignas Dijkstra  MANTGUM 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers