contact zoeken wedstrijden

Jongens Uitnodiging 8 partuur door TC en vereniging in samenwerking

Aanmeldlijst

Datum18-07-2019
Tijd14:00
CategorieJongens
SoortUitnodiging
VerenigingDE OORSPRONG
PlaatsJoure / St.Nicolaasga
ScheidsrechterFijma, M.
Aantal deelnemers / parturen: 24
Naam Woonplaats
Thom Stellingwerf  GAAST 
Jesse Kroondijk  SINT ANNAPAROCHIE 
Stan van den Berg  GROU 
Aizo Veltman  HOMMERTS 
Bert Veltman  HOMMERTS 
Allard van Wigcheren  BERLTSUM 
Alwin Boschma  PIETERSBIERUM 
Gerwin Dijkstra  ANJUM 
Jorn Lars van Beem  DRONRYP 
Thomas Dijkstra  BERLTSUM 
Mark Minnesma  DRONRYP 
Hessel Postma  WINSUM FR 
Harold de Boer  JELLUM 
Verry van der Meer  SINT JACOBIPAROCHIE 
Bauke Folkerts  EASTERLITTENS 
Rutger Torensma  OOSTERNIJKERK 
Karel Monfils  KIMSWERD 
Erik Minne Cats  MENAAM 
Jesper Tolsma  REDUZUM 
Jelmer Miedema  GOUTUM 
Jurrit Osinga  INGELUM 
Jitze Floris  JOURE 
Gosse de Haan  WINSUM FR 
Allard Dijkstra  LEEUWARDEN 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers