contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten + herk

Aanmeldlijst

Datum14-07-2019
Tijd10:00
CategorieSchooljongens
SoortDoor elkaar loten
VerenigingONDER ONS
PlaatsEasterlittens
ScheidsrechterVisser, S.
Aantal deelnemers / parturen: 51
Naam Woonplaats
Iwan Hiddinga  SINT ANNAPAROCHIE 
Milan van der Weg  WOMMELS 
Brent Timmerman  DRONRYP 
Jan-Tymen Eisma  FRANEKER 
Douwe Faber  PINGJUM 
Clive van der Weerdt  MAKKUM 
Marten Daaf Alkemade  DRONRYP 
Menno Johnson  KIMSWERD 
Jelvin Kaper  SINT ANNAPAROCHIE 
Jan Bandstra  OOSTERNIJKERK 
Harmen Zuidema  LEEUWARDEN 
Arjen Bauke Hofstra  DRONRYP 
Edwin de Vries  HALLUM 
Jorrit Palma  TZUM 
Jarno Post  BERLTSUM 
Jens Kooistra  RAERD 
Stijn Scheffer  SEXBIERUM 
Thomas Bouma  EASTERLITTENS 
Jelmer Foppe Drijfhout  POPPENWIER 
Bjorn Idsardi  DRONRYP 
Jorrit Faas  DRONRYP 
Luuk Zwaagstra  MAKKUM FR 
Otte Algra  LEEUWARDEN 
Remco Yska  BOLSWARD 
Sjouke Beimers  BITGUMMOLE 
Stef van Steen  GROU 
Redmer Wiersma  EASTEREIN 
Pieter den Breejen  ARUM 
Sjoerd van der Schaar  OUDE BILDTZIJL 
Sybrand Veldhuis  RAERD 
Brent Jesse van Beem  DRONRYP 
Enrico Post  SEXBIERUM 
Jurre Reitsma  EXMORRA 
Jelte Meesters  MARSUM 
Ate Schaap  TIRNS 
Rinnert Tolsma  ARUM 
Matthys Renema  HEEG 
Jaimy Koel  HARLINGEN 
Tjitte Reitsma  BAARD 
Jardo Sterkenburg  ZWEINS 
Nick van der Walt  SEXBIERUM 
Siebolt Hofman  HOMMERTS 
Wiebe van Wier  PEINS 
Mark Okkema  WITMARSUM 
Jesse Miedema  MARSUM 
Lieuwe van der Kamp  NIJLAND 
Jordi Stoker  WITMARSUM 
Liuwe-Meint Postma  WAAKSENS 
Siemon Ulbe Haringa  WITMARSUM 
Mathijs Buma  ARUM 
Jesse van der Heide  ARUM 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers