contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie + herk.

Aanmeldlijst

Datum14-07-2019
Tijd10:00
CategorieDames 1e klasse
SoortVrije formatie
VerenigingNIJE KRIICH
PlaatsWeidum
ScheidsrechterClubscheidsrechter
Aantal deelnemers / parturen: 10
Naam Woonplaats
Nicole Hempenius  RIED 
Mintje Meintema  DRONRYP 
Miranda Scheffer  MENAAM 
Roelie Kroondijk  EASTEREIN 
Klasine Huistra  REDUZUM 
Annelien Broersma  LEEUWARDEN 
Serena Hovenga  MARSUM 
Lobke Vlasbloem  MAKKUM FR 
Aluca Bouma  GROU 
Hester Zijlstra  BERLTSUM 
Anke Winkel  DRONRYP 
Simona Kootstra  MINNERTSGA 
Boukje Houtsma  GRONINGEN 
Anna Rixt Iedema  MENAAM 
Joanne Elise Broeders  RIED 
Anna Ennema  SEXBIERUM 
Elly Hofman  DRONRYP 
Ineke van der Ploeg  RIED 
Fenna Kramer  WINSUM FR 
Margriet Miedema  BERLTSUM 
Kim Dijkstra  GRONINGEN 
Wybrig Bakker  TERSOAL 
Hiske Zeinstra  GRONINGEN 
Melissa Rianne Hiemstra  STIENS 
Andrea Kroes  GAUW 
Sigrid de Jong  BLAUWHUIS 
Marije Hellinga  DEINUM 
Sjoukje Stuiver  WITMARSUM 
Anneke Smid  WITMARSUM 
Aletta van Popta  GRONINGEN 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers