contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum14-07-2019
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingBOLSWARD
PlaatsBolsward
ScheidsrechterKooistra, A.B.
Aantal deelnemers / parturen: 10
Naam Woonplaats
Marten Bergsma  MINNERTSGA 
Renze Hiemstra  DEINUM 
Hans Wassenaar  LEEUWARDEN 
Gert-Anne van der Bos  MANTGUM 
Taeke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Tjisse Steenstra  BITGUMMOLE 
Bauke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Dylan Drent  HARLINGEN 
Hendrik Kootstra  MINNERTSGA 
Auke Boomsma  MORRA 
Marten Feenstra  VROUWENPAROCHIE 
Laas Pieter van Straten  FEINSUM 
Johannes van der Veen  PIETERSBIERUM 
Sip Jaap Bos  GRONINGEN 
Tsjerk Elsinga  DRONRYP 
Haye Jan Nicolay  BRITSUM 
Pier Piersma  EASTERLITTENS 
Evert Pieter Tolsma  WINSUM FR 
Jelte-Pieter Dijkstra  WOMMELS 
Allard Hoekstra  FRANEKER 
Thomas van Zuiden  BOLSWARD 
Jelle Attema  IDSEGAHUIZUM 
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Patrick Scheepstra  FRANEKER 
Menno van Zwieten  HEERENVEEN 
Kees van der Schoot  LEEUWARDEN 
Erwin Zijlstra  EASTERLITTENS 
Enno Kingma  LEEUWARDEN 
Alle Jan Anema  GROU 
Sjoerd de Jong  LEEUWARDEN 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers