contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Door elkaar loten

Aanmeldlijst

Datum13-07-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingDE LYTSE STUIT
PlaatsScharnegoutum
ScheidsrechterBierma, L.
Aantal deelnemers / parturen: 27
Naam Woonplaats Voorkeurfunctie
Jelle Scharringa  WJELSRYP   
Jan Hof  FRANEKER   
Hein Rodenhuis  RIED   
Bouke Willem Tuinman  DRONRYP   
Jan Sipke Tuinman  BERLTSUM   
Gerard de Vries  BITGUM   
René de Haan  FRANEKER   
Willem Heeringa  TZUMMARUM   
Riemer Hoekstra  EE   
Wessel v.d. Woud  GOUTUM   
Corné Tuinenga  BERLTSUM   
Youri de Groot  MENAAM   
Hielke Beijering  HIJUM   
Jan Jelle Jongsma  DAMWALD   
Jan-Sjouke Weewer  BITGUMMOLE   
Hyltje Bosma  MAKKUM FR   
Pieter van der Schoot  DRONRYP   
Jasper Jager  DRONRYP   
Simon Zijlstra  EASTERLITTENS   
Lucas Postma  DRONRYP   
Wytze Wassenaar  WIER   
André van Dellen  BERLTSUM   
Stefan van der Meer  BAARD   
Kevin Jordi Hiemstra  KOARNJUM   
Jelte Visser  SEXBIERUM   
Patrick van Dellen  BERLTSUM   
Paul Dijkstra  BITGUM   

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers