contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Door elkaar loten 8 partuur

Aanmeldlijst

Datum12-07-2019
Tijd14:30
CategorieDames Hoofdklasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingBOLSWARD
PlaatsBolsward
ScheidsrechterHiemstra, S.
Aantal deelnemers / parturen: 24
Naam Woonplaats Voorkeurfunctie
Manon Scheepstra  LEEUWARDEN   
Harmke Siegersma  BERLTSUM   
Lotte Delgrosso  MARSUM   
Annelien Broersma  LEEUWARDEN   
Sjanet Wijnia  WOMMELS   
Tineke Dijkstra  WJELSRYP   
Sandra Hofstra  WJELSRYP   
Louise Krol  EE   
Sigrid de Jong  BLAUWHUIS   
Margriet Bakker  EASTERLITTENS   
Martzen Deinum  WOMMELS   
Jeska Terpstra  EASTEREIN   
Jennie Terpstra  MANTGUM   
Hendrieke van der Schoot  SEXBIERUM   
Annet de Haan  SINT ANNAPAROCHIE   
Ilse Tuinenga  FRANEKER   
Marije Hellinga  DEINUM   
Amarins de Groot  MANTGUM   
Jildou Sweering  FOLSGARE   
Roelie Kroondijk  EASTEREIN   
Marrit Zeinstra  GRONINGEN   
Nynke Sijbrandij  LEEUWARDEN   
Andrea Kroes  GAUW   
Anouk Tolsma  DRONRYP   

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers