contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum29-06-2019
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingOOSTERGO
PlaatsDokkum
ScheidsrechterSieperda, J.
Aantal deelnemers / parturen: 10
Naam Woonplaats
Marten Bergsma  MINNERTSGA 
Renze Hiemstra  DEINUM 
Hans Wassenaar  LEEUWARDEN 
Bauke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Dylan Drent  HARLINGEN 
Hendrik Kootstra  MINNERTSGA 
Haye Jan Nicolay  BRITSUM 
Pier Piersma  EASTERLITTENS 
Evert Pieter Tolsma  WINSUM FR 
Auke Boomsma  MORRA 
Marten Feenstra  VROUWENPAROCHIE 
Laas Pieter van Straten  FEINSUM 
Gert-Anne van der Bos  MANTGUM 
Taeke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Tjisse Steenstra  BITGUMMOLE 
Menno van Zwieten  HEERENVEEN 
Kees van der Schoot  LEEUWARDEN 
Erwin Zijlstra  EASTERLITTENS 
Jelte-Pieter Dijkstra  WOMMELS 
Allard Hoekstra  FRANEKER 
Thomas van Zuiden  BOLSWARD 
Andr√© van Dellen  BERLTSUM 
Bauke Dijkstra  EASTEREIN 
Jouke Bosje  LEEUWARDEN 
Enno Kingma  LEEUWARDEN 
Pieter Jan Plat  LEEUWARDEN 
Sjoerd de Jong  LEEUWARDEN 
Jelle Attema  IDSEGAHUIZUM 
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Patrick Scheepstra  FRANEKER 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers