contact zoeken wedstrijden

Junioren Door elkaar loten

Aanmeldlijst

Datum28-06-2019
Tijd16:30
CategorieJunioren
SoortDoor elkaar loten
VerenigingVVV MENAEM
PlaatsMenaam
ScheidsrechterHijlkema K.
Aantal deelnemers / parturen: 38
Naam Woonplaats
Hielke Beijering  HIJUM 
Wessel v.d. Woud  GOUTUM 
Youri de Groot  MENAAM 
Laas Pieter van Straten  FEINSUM 
Jisse Kemper  BERLTSUM 
Wytze Wassenaar  WIER 
Wessel Hilverda  WINSUM FR 
Wybren Postma  INGELUM 
Bouke Willem Tuinman  DRONRYP 
Paul Dijkstra  BITGUM 
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Jan-Sjouke Weewer  BITGUMMOLE 
Albert Feenstra  EXMORRA 
Jelle Cnossen  BOLSWARD 
Harmen Schuitmaker  SLAPPETERP 
Dirk-Henk Kuipers  ARUM 
Gerben de Boer  GAAST 
Jesper Tolsma  REDUZUM 
Gerard de Vries  BITGUM 
Keimpe Brander  HEEG 
Pieter Jan Leijenaar  EXMORRA 
Kevin Jordi Hiemstra  KOARNJUM 
Lucas Postma  DRONRYP 
Evert Pieter Tolsma  WINSUM FR 
Corné Tuinenga  BERLTSUM 
Auke Boomsma  MORRA 
Habtamu Emke de Hoop  WOMMELS 
Lieuwe v.d. Werff  KOARNJUM 
Sjoerd Smits  BRITSUM 
Patrick van Dellen  BERLTSUM 
Jeroen de Boer  SPANNUM 
Klaas Jan Oosterbaan  SCHARNEGOUTUM 
Riemer Hoekstra  EE 
Roel Pieter de Jong  RIED 
Wessel Miedema  BERLTSUM 
Jolt Vollema  PEINS 
Jelger de Boer  HOMMERTS 
Wessel Schraa  WOMMELS 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers