contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum23-06-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingYN 'E FLECHT
PlaatsYsbrechtum
ScheidsrechterJoustra, W.A.
Aantal deelnemers / parturen: 10
Naam Woonplaats
André van Dellen  BERLTSUM 
Bauke Dijkstra  EASTEREIN 
Jouke Bosje  LEEUWARDEN 
Remmelt Bouma  WEIDUM 
Jelte Visser  SEXBIERUM 
Willem Heeringa  TZUMMARUM 
Paul Dijkstra  BITGUM 
Hendrik Jan v.d. Velde  MAKKUM 
Stefan van der Meer  BAARD 
Durk Ennema  SEXBIERUM 
Hyltje Bosma  MAKKUM FR 
Pieter van der Schoot  DRONRYP 
Corné Tuinenga  BERLTSUM 
Wiebe Wessel Bos  DOKKUM 
Gjalt Sjirk de Groot  MANTGUM 
Youri de Groot  MENAAM 
Djurre Seerden  FRANEKER 
Pieter Jan Leijenaar  EXMORRA 
Patrick van Dellen  BERLTSUM 
Jelle Cnossen  BOLSWARD 
Klaas Pier Folkertsma  WONS 
Bouke Willem Tuinman  DRONRYP 
René de Haan  FRANEKER 
Yannick Hielkema  BITGUM 
Lieuwe v.d. Werff  KOARNJUM 
Sjoerd Smits  BRITSUM 
Riemer Hoekstra  EE 
Johan Diertens  DRONRYP 
Kevin Jordi Hiemstra  KOARNJUM 
Lennart Adema  MAKKUM FR 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers