contact zoeken wedstrijden

Junioren Door elkaar loten

Aanmeldlijst

Datum14-06-2019
Tijd16:30
CategorieJunioren
SoortDoor elkaar loten
VerenigingEXMORRA
PlaatsExmorra
ScheidsrechterHiemstra, S.
Aantal deelnemers / parturen: 39
Naam Woonplaats
Wessel v.d. Woud  GOUTUM 
Evert Pieter Tolsma  WINSUM FR 
Keimpe Brander  HEEG 
Youri de Groot  MENAAM 
Albert Feenstra  EXMORRA 
Laas Pieter van Straten  FEINSUM 
Pieter Jan Leijenaar  EXMORRA 
Lieuwe v.d. Werff  KOARNJUM 
Bouke Willem Tuinman  DRONRYP 
Kevin Jordi Hiemstra  KOARNJUM 
Corné Tuinenga  BERLTSUM 
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Wytze Wassenaar  WIER 
Roel Pieter de Jong  RIED 
Klaas Pier Folkertsma  MAKKUM 
Gerben de Boer  GAAST 
Wybren Postma  INGELUM 
Sjoerd Smits  BRITSUM 
Auke Boomsma  MORRA 
Riemer Hoekstra  EE 
Wessel Hilverda  WINSUM FR 
Djurre Seerden  FRANEKER 
Paul Dijkstra  BITGUM 
Hielke Beijering  HIJUM 
Jan-Sjouke Weewer  BITGUMMOLE 
Jelle Cnossen  BOLSWARD 
Julian Faber  BOLSWARD 
Gerard de Vries  BITGUM 
Thom Stellingwerf  GAAST 
Gerrit Dijkstra  ANJUM 
Christiaan Stremler  EXMORRA 
Ignas Dijkstra  MANTGUM 
Douwe Lycklama à Nijeholt  IT HEIDENSKIP 
Gjalt Sjirk de Groot  MANTGUM 
Jasper Jager  DRONRYP 
Sytse Koree  ANJUM 
Lucas Postma  DRONRYP 
Durk Ennema  SEXBIERUM 
Dirk-Henk Kuipers  ARUM 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers