contact zoeken wedstrijden

Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum26-05-2019
Tijd11:00
CategorieDames Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingBERLIKUM
PlaatsBerltsum
ScheidsrechterWier, van E.
Aantal deelnemers / parturen: 8
Naam Woonplaats
Ilse Tuinenga  FRANEKER 
Sjanet Wijnia  WOMMELS 
Manon Scheepstra  LEEUWARDEN 
Sietske Okkema  EASTEREIN 
Anouk Tolsma  DRONRYP 
Rixt Wijnia  WOMMELS 
Tineke Dijkstra  WJELSRYP 
Sandra Hofstra  WJELSRYP 
Louise Krol  EE 
Anna-Brecht Bruinsma  WOMMELS 
Jeska Terpstra  EASTEREIN 
Martzen Deinum  WOMMELS 
Anne Berber Zeinstra  LEEUWARDEN 
Lotte Delgrosso  MARSUM 
Kim Dijkstra  GRONINGEN 
Nynke Sijbrandij  LEEUWARDEN 
Imke van der Leest  EASTEREIN 
Marrit Zeinstra  GRONINGEN 
Anne Monfils  GRONINGEN 
Margriet Bakker  EASTERLITTENS 
Harmke Siegersma  BERLTSUM 
Elly Hofman  DRONRYP 
Klasine Huistra  REDUZUM 
Annelien Broersma  LEEUWARDEN 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers