contact zoeken wedstrijden

Junioren Door elkaar loten

Aanmeldlijst

Datum24-05-2019
Tijd16:30
CategorieHeren junioren
SoortDoor elkaar loten
VerenigingGOUTUM e.o.
PlaatsGoutum
ScheidsrechterJong, de M.
Aantal deelnemers / parturen: 45
Naam Woonplaats
Willem van Abbema  SCHETTENS 
Dirk-Henk Kuipers  ARUM 
Keimpe Brander  HEEG 
Riemer Hoekstra  EE 
Laas Pieter van Straten  FEINSUM 
Lieuwe v.d. Werff  KOARNJUM 
Auke Boomsma  MORRA 
Evert Pieter Tolsma  WINSUM FR 
Wytze Wassenaar  WIER 
Jelle Cnossen  BOLSWARD 
Wessel v.d. Woud  GOUTUM 
Klaas Pier Folkertsma  MAKKUM 
Patrick van Dellen  BERLTSUM 
Thomas Dijkstra  BERLTSUM 
Gerrit Dijkstra  ANJUM 
Kevin Jordi Hiemstra  KOARNJUM 
Sjoerd Smits  BRITSUM 
Gerard de Vries  BITGUM 
Bouke Willem Tuinman  DRONRYP 
Julian Faber  BOLSWARD 
René de Haan  FRANEKER 
Marco de Groot  FRANEKER 
Corné Tuinenga  BERLTSUM 
Yannick Hielkema  BITGUM 
Albert Feenstra  EXMORRA 
Habtamu Emke de Hoop  WOMMELS 
Wiebe Dijkstra  ANJUM 
Pieter Jan Leijenaar  EXMORRA 
Jan-Sjouke Weewer  BITGUMMOLE 
Jesper Tolsma  REDUZUM 
Sil Leystra  WESTHOEK 
Paul Dijkstra  BITGUM 
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Wessel Hilverda  WINSUM FR 
Remco Schiphof  SINT JACOBIPAROCHIE 
Gerben de Boer  GAAST 
Lucas Postma  DRONRYP 
Roel Pieter de Jong  RIED 
Stefan van der Meer  BAARD 
Gjalt Sjirk de Groot  MANTGUM 
Jeroen de Boer  SPANNUM 
Jarno Hoonstra  LEEUWARDEN 
Djurre Seerden  FRANEKER 
Ewald Seepma  OOSTERNIJKERK 
Sietze Bouma  LOLLUM 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers