contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum19-05-2019
Tijd11:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingST.ANNE/DRIE SPUL IS UT
PlaatsSt.Annaparochie
ScheidsrechterKooistra, A.B.
Aantal deelnemers / parturen: 10
Naam Woonplaats
Bauke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Dylan Drent  HARLINGEN 
Hendrik Kootstra  MINNERTSGA 
Johannes van der Veen  PIETERSBIERUM 
Sip Jaap Bos  GRONINGEN 
Klaas Pier Folkertsma  WONS 
Gert-Anne van der Bos  MANTGUM 
Taeke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Tjisse Steenstra  BITGUMMOLE 
Haye Jan Nicolay  BRITSUM 
Pier Piersma  EASTERLITTENS 
Evert Pieter Tolsma  WINSUM FR 
Patrick van Dellen  BERLTSUM 
Hyltje Bosma  MAKKUM FR 
Pieter van der Schoot  DRONRYP 
Jelte-Pieter Dijkstra  HEERENVEEN 
Allard Hoekstra  FRANEKER 
Thomas van Zuiden  BOLSWARD 
Menno van Zwieten  HEERENVEEN 
Kees van der Schoot  LEEUWARDEN 
Erwin Zijlstra  EASTERLITTENS 
Jelle Attema  IDSEGAHUIZUM 
Gabe-Jan van Popta  LOLLUM 
Patrick Scheepstra  FRANEKER 
Enno Kingma  LEEUWARDEN 
Pieter Jan Plat  LEEUWARDEN 
Sjoerd de Jong  LEEUWARDEN 
Marten Bergsma  MINNERTSGA 
Renze Hiemstra  DEINUM 
Hans Wassenaar  LEEUWARDEN 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers