contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum18-05-2019
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingTHOMAS PRINS
PlaatsPaesens-Moddergat
ScheidsrechterHoutsma, D.
Aantal deelnemers / parturen: 10
Naam Woonplaats
Auke Boomsma  MORRA 
Marten Feenstra  VROUWENPAROCHIE 
Laas Pieter van Straten  FEINSUM 
André van Dellen  BERLTSUM 
Bauke Dijkstra  EASTEREIN 
Tsjerk Elsinga  DRONRYP 
Bouke Willem Tuinman  DRONRYP 
René de Haan  FRANEKER 
Yannick Hielkema  BITGUM 
Remmelt Bouma  WEIDUM 
Jelte Visser  SEXBIERUM 
Willem Heeringa  TZUMMARUM 
Lieuwe v.d. Werff  KOARNJUM 
Sjoerd Smits  BRITSUM 
Riemer Hoekstra  EE 
Paul Dijkstra  BITGUM 
Hendrik Jan v.d. Velde  MAKKUM 
Stefan van der Meer  BAARD 
Corné Tuinenga  BERLTSUM 
Wiebe Wessel Bos  DOKKUM 
Roel Pieter de Jong  RIED 
Arnold Zijlstra  TZUMMARUM 
Jacob Klaas Haitsma  WOMMELS 
Siebe Greidanus  WJELSRYP 
Gerrit Dijkstra  ANJUM 
Menno Galama  TJERKWERD 
Jan Sipke Tuinman  BERLTSUM 
Johan Diertens  DRONRYP 
Kevin Jordi Hiemstra  KOARNJUM 
Lennart Adema  MAKKUM FR 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers