contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Denk om gewijzigde aanvangstijd.

Aanmeldlijst

Datum19-08-2018
Tijd12:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingDE HELFRICHS
PlaatsKimswerd
ScheidsrechterKooistra, A.B.
Aantal deelnemers / parturen: 10
Naam Woonplaats
Enno Kingma  LEEUWARDEN 
Renze Hiemstra  DEINUM 
Hans Wassenaar  LEEUWARDEN 
Peter van Zuiden  TJERKWERD 
Allard Hoekstra  FRANEKER 
Thomas van Zuiden  BOLSWARD 
Remmelt Bouma  WEIDUM 
Jelte Visser  SEXBIERUM 
Willem Heeringa  TZUMMARUM 
Gert-Anne van der Bos  MANTGUM 
Taeke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Tjisse Steenstra  BITGUMMOLE 
Bauke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Dylan Drent  HARLINGEN 
Hendrik Kootstra  MINNERTSGA 
Auke Boomsma  MORRA 
Marten Feenstra  VROUWENPAROCHIE 
Laas Pieter van Straten  FEINSUM 
Menno van Zwieten  HEERENVEEN 
Kees van der Schoot  LEEUWARDEN 
Erwin Zijlstra  EASTERLITTENS 
Wierd Baarda  DRONRYP 
Rick Poortstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Tsjerk Elsinga  DRONRYP 
Jelle Attema  IDSEGAHUIZUM 
Hyltje Bosma  MAKKUM FR 
Evert Pieter Tolsma  WINSUM FR 
Marten Bergsma  MINNERTSGA 
Pieter Jan Plat  LEEUWARDEN 
Sjoerd de Jong  LEEUWARDEN 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers