contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Door elkaar loten

Aanmeldlijst

Datum27-04-2018
Tijd11:00
CategorieHeren 1e klasse
SoortDoor elkaar loten
VerenigingVvV CONCORDIA
PlaatsHolwerd
ScheidsrechterBergsma J.
Aantal deelnemers / parturen: 31
Naam Woonplaats Voorkeurfunctie
Jan Hof  FRANEKER   
Jorrit van Smeden  FRANEKER   
Pier Piersma  EASTERLITTENS   
Corné Tuinenga  BERLTSUM   
Hyltje Bosma  MAKKUM FR   
Elgar Boersma  STIENS   
Arnold Zijlstra  TZUMMARUM   
Klaas Pier Folkertsma  WONS   
Willem Heeringa  LEEUWARDEN   
Feiko Broersma  LEEUWARDEN   
André van Dellen  BERLTSUM   
Aloys Freitag  MAKKUM FR   
Rienk Veltman  MAKKUM FR   
Haye Jan Nicolay  BRITSUM   
Johan Diertens  DRONRYP   
Patrick van Dellen  BERLTSUM   
Wybren Postma  INGELUM   
Jan Sipke Tuinman  DRONRYP   
Tsjerk Elsinga  DRONRYP   
Jan-Sjouke Weewer  SEXBIERUM   
Wierd Baarda  DRONRYP   
Stefan van der Meer  BAARD   
Sip Jaap Bos  GRONINGEN   
Lennart Adema  MAKKUM FR   
Roel Pieter de Jong  RIED   
Djurre Seerden  FRANEKER   
Steven de Bruin  FRANEKER   
Paul Dijkstra  BITGUM   
Remmelt Bouma  WEIDUM   
Willem Jan Postma  BOLSWARD   
Michel Nesse  SIBRANDABUORREN   

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers