contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum06-08-2017
Tijd12:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingKV PIM MULIER
PlaatsWitmarsum
ScheidsrechterHiemstra, S.
Aantal deelnemers / parturen: 9
Naam Woonplaats
Arnold Zijlstra  Tzummarum 
Pieter Jan Plat  Leeuwarden 
Haye Jan Nicolay  Britsum 
Elgar Boersma  Stiens 
Bauke Dijkstra  Easterein 
Willem Heeringa  Tzummarum 
Menno van Zwieten  Heerenveen 
Hylke Bruinsma  Minnertsga 
Erwin Zijlstra  Easterlittens 
Gert-Anne van der Bos  Mantgum 
Taeke Triemstra  Sint Jacobiparochie 
Tjisse Steenstra  Bitgummole 
Johannes van der Veen  Pietersbierum 
Allard Hoekstra  Franeker 
Thomas van Zuiden  Bolsward 
Wierd Baarda  Dronryp 
Marco de Groot  Franeker 
Steven de Bruin  Franeker 
Peter van Zuiden  Bolsward 
Kees van der Schoot  Zurich 
Sjoerd de Jong  Leeuwarden 
Durk Ennema  Sexbierum 
Pieter van der Schoot  Sexbierum 
Laas Pieter van Straten  Stiens 
Marten Bergsma  Minnertsga 
Dylan Drent  Harlingen 
Patrick Scheepstra  Franeker 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers