contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum30-06-2017
Tijd15:30
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingDE POMPEBLEDDEN
PlaatsHeerenveen
ScheidsrechterJong, de M.
Aantal deelnemers / parturen: 8
Naam Woonplaats
Enno Kingma  LEEUWARDEN 
Renze Hiemstra  DEINUM 
Hans Wassenaar  LEEUWARDEN 
Peter van Zuiden  BOLSWARD 
Kees van der Schoot  LEEUWARDEN 
Evert Pieter Tolsma  WINSUM FR 
Auke Boomsma  MORRA 
Jelle Jaap Stiemsma  LIOESSENS 
Sip Jaap Bos  GRONINGEN 
Menno van Zwieten  HEERENVEEN 
Hylke Bruinsma  MINNERTSGA 
Erwin Zijlstra  EASTERLITTENS 
Gert-Anne van der Bos  MANTGUM 
Taeke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Tjisse Steenstra  BITGUMMOLE 
Jelte-Pieter Dijkstra  WOMMELS 
Pier Piersma  EASTERLITTENS 
Jan Schurer  EASTEREIN 
Bauke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Alle Jan Anema  GROU 
Hendrik Kootstra  MINNERTSGA 
Marten Bergsma  MINNERTSGA 
Dylan Drent  HARLINGEN 
Patrick Scheepstra  FRANEKER 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers