contact zoeken wedstrijden

Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

Aanmeldlijst

Datum25-06-2017
Tijd12:00
CategorieHeren Hoofdklasse
SoortVrije formatie beperkt
VerenigingBERLIKUM
PlaatsBerltsum
ScheidsrechterSieperda, J.
Aantal deelnemers / parturen: 10
Naam Woonplaats
Michiel Scheepvaart  MAKKUM FR 
Michel v.d. Veen  FRANEKER 
Klaas Pier Folkertsma  MAKKUM 
Bauke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Alle Jan Anema  GROU 
Patrick Scheepstra  FRANEKER 
Gert-Anne van der Bos  MANTGUM 
Taeke Triemstra  SINT JACOBIPAROCHIE 
Tjisse Steenstra  BITGUMMOLE 
Peter van Zuiden  BOLSWARD 
Kees van der Schoot  LEEUWARDEN 
Evert Pieter Tolsma  WINSUM FR 
Marten Bergsma  MINNERTSGA 
Dylan Drent  HARLINGEN 
Hans Wassenaar  LEEUWARDEN 
Jelte-Pieter Dijkstra  WOMMELS 
Renze Hiemstra  DEINUM 
Hendrik Kootstra  MINNERTSGA 
Johan Diertens  DRONRYP 
Jelle Jaap Stiemsma  LIOESSENS 
Sip Jaap Bos  GRONINGEN 
Menno van Zwieten  HEERENVEEN 
Hylke Bruinsma  MINNERTSGA 
Erwin Zijlstra  EASTERLITTENS 
Johannes van der Veen  PIETERSBIERUM 
Hendrik Jan v.d. Velde  MAKKUM 
Thomas van Zuiden  BOLSWARD 
Enno Kingma  LEEUWARDEN 
Pier Piersma  EASTERLITTENS 
Jouke Bosje  LEEUWARDEN 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers